Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wij sporten mee (2013)

verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren

Sport heeft een inherente aantrekkingskracht voor veel jongeren, ongeacht hun maatschappelijke achtergrond. Het is om die reden dat jeugdwerkers sport vaak als methodiek hanteren. Maar eigenlijk weten we niet hoe we met jongeren via sport kunnen werken naar maatschappelijke uitkomsten.

Dit onderzoek richt zich op de praktijk van het werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Wat kunnen we daarvan leren? Het onderzoek spitst zich toe op het reguliere – traditionele – sportclubs. In totaal werden 50 jongeren en 15 sportclubs bevraagd.

Literatuurverwijzing: Haudenhuyse, R., Nols, Z., Theeboom, M., & Coussée, F. (2013). Wij sporten mee: verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Brussel: Demos.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-0106 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving