Spring naar content
Terug naar de kennisbank

"Wij zijn een beetje een bedrijf en een beetje een sportvereniging" (2019)

een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van actoren binnen de sportvereniging aan de vermenging van de verenigings- en consumentenlogica en de gevolgen die dat heeft voor het beleid van de sportvereniging

Auteur(s): Jasper Wilshaus

Rapportage van het onderzoek naar de betekenisgeving van sportbestuurders aan de vermenging van institutionele logica’s in de sportvereniging.

De volgende hoofdvraag stond centraal in dit onderzoek:

Welke betekenis geven actoren binnen sportverenigingen aan de vermenging van de verenigings- en consumentenlogica en welke gevolgen heeft dat voor het beleid van de sportvereniging?

Deelvragen:

  1. Welke logica’s bestaan er binnen de institutionele omgeving van de sportvereniging?
  2. Op welke manier vermengen verschillende logica’s zich met elkaar binnen de sportvereniging? Op welke manier conflicteren zij?
  3. Hoe geven sportbestuurders uiting aan de (vermenging van) verschillende logica’s binnen de vereniging en welke gevolgen heeft dat voor (het beleidsproces van) de sportvereniging?
Literatuurverwijzing: Wilshaus, J.T.P. (2019). "Wij zijn een beetje een bedrijf en een beetje een sportvereniging": een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van actoren binnen de sportvereniging aan de vermenging van de verenigings- en consumentenlogica en de gevolgen die dat heeft voor het beleid van de sportvereniging.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-TB-0008 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving