Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wijktekening Rotterdam Beverwaard (2024)

De Buitenspeelcoalitie heeft gemeente Rotterdam ondersteund bij het ontwikkelen van een speelplan. In Beverwaard zijn bij kinderen en ouders belemmeringen om te spelen opgehaald. Samen met kinderen, ouders en verschillende lokale organisaties is een plan van aanpak voor verbetering ontwikkeld. Het park met het Vosbergerpad, met de speeltuin de Stormpolder, en het Middachtenplantsoen hebben veel potentie om een fijne plek om te spelen, ontmoeten en ontspannen te worden. Verschillende organisaties zetten zich in voor de organisatie van activiteiten op deze plekken. Klik op de informatie-iconen om meer informatie te krijgen over de verschillende betrokkenen.

Literatuurverwijzing: Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Jantje Beton, Johan Cruyff Foundation, & Richard Krajicek Foundation (2024). Wijktekening Rotterdam Beverwaard. De Buitenspeelcoalitie.

Omschrijving