Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wijsheid uit het Oosten (1) (2009)

lichamelijke opvoeding en sport in de Oosterse en met name de Japanse cultuur

Auteur(s): Jan Kallenbach

Het Verre Oosten – vooral China en Japan- kent een geheel eigen geschiedenis en ontwikkeling met betrekking tot bewegen en sport. Sport voor zo ver wij dat als beeld aangeboden krijgen en beleven, is van Westerse origine. In Japan kent men in wezen geen ‘sport’ in Westerse zin.

Literatuurverwijzing: Kallenbach, J. (2009, juni). Wijsheid uit het Oosten (1): lichamelijke opvoeding en sport in de Oosterse en met name de Japanse cultuur. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 40-43)