Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Win-win voor trainer en jeugdsporter?! (2014)

de ervaren effecten, succesfactoren en verbeterpunten van de interventie 'Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag'

Deze rapportage doet verslag van een onderzoek naar de inzet en ervaren opbrengsten van de interventie/bijscholing voor jeugdsporttrainers ‘Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag’. Naast cijfermatige gegevens uit deelnemersevaluaties zijn verdiepende interviews afgenomen met deelnemende trainers, hun jeugdsportgroepen en docenten die de bijscholing gaven. Aan de hand van de resultaten zijn hoofdconclusies beschreven en daarnaast nog zeven aanvullende relevante constateringen. De conclusies vormen het uitgangspunt voor aanbevelingen, waarvoor in hoofdstuk 7 suggesties worden gedaan.  

Literatuurverwijzing: Elfring, M., Hilhorst, J., Vliet, A. van, Hekker, R., & Jacobs, F.M. (2014). Win-win voor trainer en jeugdsporter?!: de ervaren effecten, succesfactoren en verbeterpunten van de interventie 'Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag'. Ede: Kennispraktijk.

Omschrijving