Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Winst door sport (2009)

een onderzoek naar betekenissen rondom bedrijfshockey

Auteur(s): Wietze Sijtsma

De centrale onderzoeksvraag van deze studie luidt: Welke betekenis kennen werknemers en HR-managers van arbeidsorganisaties toe aan samen sporten en hoe verhoudt zich dit tot de sportwaarden zoals die zijn geformuleerd in het Olympisch Plan 2028? Om hier een antwoord op te kunnen geven, wordt in deze studie in gegaan op betekenissen die werknemers en HR-managers toekennen aan de bedrijfshockeycompetitie in de Regio Amsterdam. In de resultaten wordt in gegaan op de verschillende motieven die werknemers hebben om mee te doen en managers om het te faciliteren. Ook wordt het bedrijfshockey vergeleken met regulier hockey en andere bedrijfsactiviteiten zoals borrels. Het spelen van een sportcompetitie met collega’s is van waarde voor zowel werknemers als organisatie en draagt daarmee bij aan het prestatievermogen. Mensen leren meer mensen kennen, eigenschappen worden zichtbaar die normaal niet goed zichtbaar zijn en men leert de organisatie beter kennen. De waarde die de bedrijfscompetitie kan hebben wordt sterk bepaald door de mate van vrijblijvendheid: dat zorgt ervoor dat mensen meer op hun gemak zijn bij het hockey dan andere werkgerelateerde activiteiten en de voordelen die deze informele sfeer rond het sporten met zich meebrengt werkt dan door op de werkvloer.

Literatuurverwijzing: Sijtsma, W. (2009). Winst door sport: een onderzoek naar betekenissen rondom bedrijfshockey. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving