Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zelfverdediging voor vrouwen (1986)

meditatie, bewegingsleer, theorie en praktijk

Auteur(s): Mario Frerker

Uitgangspunt bij dit boek is, en daar is het programma ook op afgestemd, dat iedere vrouw een staat van zelfbewustzijn moet verwerven, waardoor nagenoeg geen situaties kunnen ontstaan, waarin zij gedwongen wordt zich fysiek te verdedigen. Door een psychologisch overwicht te bereiken kan zij zich in veel gevallen aan de rol van slachtoffer ontworstelen. Dat neemt niet weg dat zich vele situaties voordoen, waarin er niets anders op zit dan in de aanval te gaan. Het tweede deel van dit boek gaat in op verdedigingstechnieken, met gebruikmaking van alle hulpmiddelen die voor het grijpen liggen. De technieken worden aan de hand van foto’s toegelicht.

Literatuurverwijzing: Frerker, M.F. (1986). Zelfverdediging voor vrouwen: meditatie, bewegingsleer, theorie en praktijk. Rijswijk: Uitgeverij Elmar B.V..

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO SOCKL-011 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving