Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zicht op mensen (1982)

zicht op sport

Sport en spel dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de mens. De wijze van sportbeoefening en sportbeleving heeft, zeker bij de jonge sportbeoefenaar, grote invloed op de karaktervorming, vaak zelfs groter, dan men in de verste verte vermoedt. Wie de christelijke inspiratie aan de sportbeoefening ten grondslag kan en durft te geven, zal niet beter sport bedrijven, maar wel vanuit een ander oogmerk. Mag de vraag over het bestaansrecht van de N.K.S. overbodig heten; de wijze waarop een N.K.S. werkzaam dient te zijn, verandert voortdurend en een blijvende bezinning op de taken is noodzakelijk. Het bestuur van de N.K.S. is van oordeel dat van tijd tot tijd een fundamentele bezinning op het doen en laten van de federatie op zijn plaats is. Daartoe is enige jaren geleden de commissie Kerk, Sport, Samenleving ingesteld. Deze commissie heeft diepgaande studie gemaakt over de vraagstelling. Uit de discussiestukken, die de commissie heeft behandeld, is deze publicatie samengesteld.

Literatuurverwijzing: Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) (1982). Zicht op mensen: zicht op sport. Den Bosch: Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ORGA-0032 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  1982
 • Plaats:
  Den Bosch
 • Uitgever(s):
  Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS)
 • Collatie:
  50 p.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):