Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zin in uithouding (2008)

Mont Ventoux of Start to Run?

Auteur(s): Bart Vanreusel

Waar vroeger het uithoudingsvermogen tot het alledaagse domein van de arbeid behoorde, zien we nu dat het vermogen tot uithouding, alsook de training ervan, verdrongen is uit de alledaagsheid, en meer dan ooit gecultiveerd wordt in de meer exclusieve domeinen van de topsport, de recreatieve sport en de fitnesscultuur. Deze verschuiving van uithouding als basiskenmerk van de homo faber (de werkende mens) naar het basiskenmerk van de homo ludens (de spelende mens) gebeurde niet bruusk maar eerder in fasen. En de nieuwe zin en inhoud die aan het uithoudingsvermogen gegeven wordt, kan niet altijd rekenen op een positieve weerklank. ‘Zin in uithouding’ schetst de evolutie van het uithoudingsvermogen in onze maatschappij.

Literatuurverwijzing: Vanreusel, B. (2008). Zin in uithouding: Mont Ventoux of Start to Run?. Leuven: Uitgeverij Acco.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPSOCI-0139 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving