Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zonder twijfel (2014)

bedrijfssport voor werknemers en het belang hiervan voor de werkgever

Auteur(s): Aniek Verhoofstad

Deze afstudeerscriptie richt zich op het aanbod en gebruik van bedrijfssport om meer inzicht te krijgen in mate, de waarde, het belang en het motief van bedrijfssportaanbod via de werkgever en het gebruik van dit aanbod door de werknemer. De volgende doelen staan in dit onderzoek centraal: (a). Het analyseren van kenmerken waarin bedrijven van elkaar verschillen in het aanbieden van sport- en/of bewegingsmogelijkheden via de werkgever; (b). Het inzichtelijk maken op welke gezondheidskenmerken en andere achtergrondkenmerken werknemers van elkaar verschillen in het wel of niet gebruiken van sport- en/of bewegingsmogelijkheden via het werk; (c). Onderzoeken welke factoren meespelen in het wel of niet aanbieden van sport- en/of bewegingsmogelijkheden via de werkgever; (d). Het formuleren van concrete aanbevelingen ten aanzien van het zo effectief mogelijk aanbieden en gebruiken van sport- en/of bewegingsmogelijkheden. Deze scriptie is geschreven binnen de master Beleidssociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en uitgevoerd bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Literatuurverwijzing: Verhoofstad, A. (2014). Zonder twijfel: bedrijfssport voor werknemers en het belang hiervan voor de werkgever. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-TB-0017 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving