Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zorg en ondersteuning in de buurt (2011)

kamerbrief

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten gaan belemmeringen wegnemen die het meer in de buurt organiseren van zorg en ondersteuning tegenhouden. Daartoe zijn wijzigingen nodig in de bekostiging en organisatie van de gezondheidszorg. Ook willen ze veel meer ruimte voor nieuwe, innovatieve vormen van zorg, zoals e-health. Ze willen het meer organiseren van zorg en ondersteuning in de buurt in samenwerking met de sector vormgeven. Het voorkomt onnodig beroep op zorg of op te zware vormen van zorg. Integraal lokaal maatwerk leidt tot betere dienstverlening aan de burger en eerdere signalering. Daartoe wordt ook de begeleiding uit de AWBZ gedecentraliseerd naar de gemeenten. Een overzicht van alle initiatieven en trajecten is opgenomen in bijlage 1 van deze brief.

Literatuurverwijzing: Schippers, E.I., & Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, M.L.L.E. (2011). Zorg en ondersteuning in de buurt: kamerbrief. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving