Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015 (2017)

ontvangen hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

Mensen kunnen vanwege gezondheidsproblemen voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. In deze SCP-publicatie zetten de onderzoekers uiteen hoeveel zelfstandig wonende volwassen Nederlanders in 2015 hulp ontvingen bij het huishouden, de persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. Medische hulp wordt dus buiten beschouwing gelaten. Ze brengen ook in kaart van wie zij hulp hebben gekregen: van iemand uit het sociale netwerk, of van een professional, betaald uit publieke middelen of die van de hulpontvanger zelf. Dit is de tweede publicatie in een reeks; vorig jaar verscheen de eerste editie met informatie over 2014. In aanvulling op de eerste editie gaan de onderzoekers nu in op de vraag of mensen de hulp ontvangen die zij nodig hebben, in hoeverre zij bekend zijn met het Wmo-loket en daarmee ook daadwerkelijk contact hebben gehad.

Literatuurverwijzing: Verbeek-Oudijk, D., Putman, L., & Klerk, M.M.Y. de (2017). Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015: ontvangen hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Omschrijving