Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zorg voor beweging in de PABO (2007)

Deze publicatie is bedoeld als hulpmiddel om de voortgang in de motorische ontwikkeling van kinderen te kunnen monitoren. Het boek geeft inzicht in: het observeren en registeren van bewegingsvaardigheden, het observeren en signaleren van de wijze waarop kinderen deelnemen aan spel- en bewegingssituaties, interventiemogelijkheden wanneer de ontwikkeling van een kind stagneert op verschillende plekken, evaluatie-instrumenten en de mogelijkheden van andere observatie-instrumenten: Beleves en Novibols.

Literatuurverwijzing: Gelder, W. van, Berg, M., & Weene, E. van (2007). Zorg voor beweging in de PABO. Heeswijk-Dinther: Uitgeverij Esstede bv.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO MOTL-004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving