Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zorg voor de toekomst (2020)

over de toekomstbestendigheid van de zorg

De zorguitgaven gaan, bij ongewijzigd beleid, de komende 20 jaar verdubbelen. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we gebruik blijven maken van goede medische zorg? De SER trekt vier hoofdconclusies in deze verkenning. Er moet meer worden ingezet op preventie. Daarnaast is meer ruimte voor zorgprofessionals nodig, meer regie van de overheid op digitale innovaties, en voortdurend en actief beheer van het verzekerde pakket. Voor dit alles is een langetermijnvisie van de overheid nodig.

Literatuurverwijzing: (2020). Zorg voor de toekomst: over de toekomstbestendigheid van de zorg. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.

Omschrijving