Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zorgkosten van ongezond gedrag (2012)

kosten van ziekten notities 2012-2

In deze notitie zal eerst worden bekeken wat het aandeel van ongezond gedrag is voor verschillende ziekten, en wat het effect op de levensverwachting en gezonde levensjaren is als dit ongezonde gedrag wordt uitgebannen. Vervolgens wordt bekeken hoeveel ongezonde leefgewoonten bijdragen aan de zorgkosten, en hoe hoog deze kosten zijn. Ten slotte wordt nagegaan wat het effect op de zorgkosten is als ongezonde leefgewoonten uitgebannen worden. De berekeningen voor deze notitie zijn uitgevoerd met behulp van het RIVM Chronisch Ziekten Model (CZM). Dit model verbindt de gezonde en ongezonde leefgewoonten van de Nederlandse bevolking met ziektelast, sterfte en zorguitgaven voor een aantal ziekten en aandoeningen. Met het CZM kunnen de zorgkosten worden toegewezen aan ongezond gedrag en andere determinanten van ziekte. Het model kan ook gebruikt worden om toekomstscenario’s voor volksgezondheid te kwantificeren. Ook kan een inschatting worden gemaakt hoe de zorgkosten zich in de toekomst ontwikkelen bij eliminatie van de risicofactoren.

Literatuurverwijzing: Panhuis - Plasmans, M. in 't, Luijben, A.H.P., & Hoogenveen, R.T. (2012). Zorgkosten van ongezond gedrag: kosten van ziekten notities 2012-2. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omschrijving