Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zorgmonitor (2010)

Rotterdams leefstijlprogramma van klacht naar kracht, resultaten van de deelnemers 2007-2010, eindrapportage

In de afgelopen drie jaar zijn voor 1026 deelnemers aan het leefstijlprogramma Van Klacht naar Kracht resultaatgegevens beschikbaar gekomen. Deze rapportage doet verslag van de resultaten die de deelnemers hebben geboekt.

Literatuurverwijzing: Mandos, E., Veldhuizen, K. van, & Zeele, S. van (2010). Zorgmonitor: Rotterdams leefstijlprogramma van klacht naar kracht, resultaten van de deelnemers 2007-2010, eindrapportage. Rotterdam: GGD Rotterdam-Rijnmond.

Omschrijving