Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zuilense Vecht Lin(k)t Urban Sports (2023)

Urban Sport in Zuilense Vecht

Het op het gemeentegrenzen liggend gebied ‘Zuilense Vecht’ willen gemeente Utrecht en Stichtse Vecht verbeteren door een open, groene verbinding te maken (het Lint) in samenhang met de omliggende buurten. In de gebiedsvisie staat dat de plannen voor het Lint zullen bijdragen aan de groeiende behoefte aan sporten, bewegen en recreëren, ook buiten verenigingsverband om. Een belangrijk onderdeel van het Lint is daarom het aan te leggen urban sports park (hardware). Echter, voor optimaal gebruik van Zuilense Vecht dat in 2024 wordt opgeleverd, is er ook aandacht nodig voor de activiteitenprogrammering. De praktijkvraag die tijdens gesprekken met de gemeentelijke professionals naar voren kwam is: hoe kan de activiteitenprogrammering er op Zuilense Vecht uitzien? Voor het oplossen van deze vraag hebben we kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-14 jaar (met specifieke aandacht voor meiden) betrokken, net als gemeentelijke- en sportprofessionals, jongeren- en welzijnswerkers uit beide gemeenten en urban sports vertegenwoordigers. Het praktijkgerichte onderzoek vond plaats tussen 1-3-2022 t/m 28-2-2023.
Succes van het urban sportpark staat of valt uiteindelijk met de hardware inrichting, maar ook de softwareprogrammering is bepalend in dit succes. De focus van dit project ligt enkel op de softwareprogrammering. In voorliggend rapportage doen we verslag van onze onderzoeksactiviteiten en bevindingen en komen we tot een advies.

Literatuurverwijzing: Ramshorst, K. van, Simon, J., Vries, R. de, Smits, F., & Hogeschool Utrecht (2023). Zuilense Vecht Lin(k)t Urban Sports. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Omschrijving