Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwembaden in Nederland 2002 en verder... (2002)

een inventarisatie en analyse van de zwembad- en kinddichtheid in Nederland, eindrapportage

In dit rapport geven de onderzoekers een antwoord op de centrale doelstelling van het onderzoek naar de “zwembaddichtheid in Nederland”: “Het inventariseren c.q. in kaart brengen van de huidige en toekomstige stand van zaken ten aanzien van het aantal kinderen dat moet leren zwemmen in relatie tot de hoeveelheid geschikt zwemwater en de bereikbaarheid ervan per regio in Nederland.”

Deze doelstelling komt voort uit de vraag of er voldoende geschikt zwemwater is om alle kinderen in Nederland voldoende zwemvaardigheid aan te leren.

Uit deze doelstelling zijn een aantal relevante vragen af te leiden, zoals:

 • wat is “geschikt zwemwater” of wat maakt zwemwater dan juist “ongeschikt”?
 • hoe verhoudt zich de relatie “zwembaddichtheid” tot “kinddichtheid”, nu en in de toekomst?
 • wat is de bereikbaarheid van het zwembad in de regio, dit enerzijds ten aanzien van zwemvaardigheid (tijdstippen/openstelling, e.d.), en anderzijds ten aanzien van ruimtelijke en mobiliteitsaspecten?
Literatuurverwijzing: Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT) (2002). Zwembaden in Nederland 2002 en verder...: een inventarisatie en analyse van de zwembad- en kinddichtheid in Nederland, eindrapportage. Breda: Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen OVER-0014 Beschikbaar
Mulier instituut RUIM-TB-0002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2002
 • Plaats:
  Breda
 • Uitgever(s):
  Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT)
 • Collatie:
  94 p. bijl. fig. tab.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):