Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwemlesaanbieders 2022 (2023)

kenmerken van zwemles en opinie van zwemlesaanbieders, factsheet 2023/6

Volgens vier op de vijf aanbieders van zwemles zwemmen kinderen na de zwemles te weinig. Dat is meer dan in 2017 (toen 70%).

Daarnaast is driekwart van de zwemlesaanbieders van mening dat te weinig kinderen doorgaan tot ze het volledig zwemtraject hebben afgerond. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder zwemlesaanbieders die bekend zijn bij de KNZB en NRZ.

Diploma of certificaat voor zwemonderwijzers moet verplicht worden
Vier op de vijf zwemlesaanbieders vinden dat zwemonderwijzers een wettelijk diploma of certificaat moeten hebben voordat zij zwemles mogen geven. Dit is vergelijkbaar met de uitkomsten van de branche-consultatie van juni 2022 georganiseerd door NRZ. Kwaliteitseisen voor zwemonderwijzers helpen mogelijk om de zwemveiligheid in Nederland te verbeteren.

Weinig verschillen in zwemles tussen aanbieders
Er zijn verschillende diplomalijnen. Bij de meeste zwemlesaanbieders hebben kinderen even vaak, even lang en in even grote groepen zwemles. Bij alle diplomalijnen is zwemles het vaakst één keer in de week 45 minuten. De groep bestaat meestal uit minder dan tien leerlingen, al zit daar iets meer verschil in.

Meting onder zwemlesaanbieders van KNZB en NRZ
Voor dit onderzoek zijn data verzameld onder zwemlesaanbieders die bekend zijn bij de KNZB en NRZ. In het najaar van 2022 hebben 295 zwemlesaanbieders een vragenlijst ingevuld. In 2017 is dezelfde vragenlijst afgenomen onder 372 aanbieders.

Literatuurverwijzing: Hollander, E., & Westerbroek, M (2023). Zwemlesaanbieders 2022: kenmerken van zwemles en opinie van zwemlesaanbieders, factsheet 2023/6. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving