Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwemlesaanbod 2015 (2016)

cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders

Nederland kent een lange traditie van zwemles geven. Zwemles behoort tot het culturele erfgoed van ons land. Nieuwe plannen ten aanzien van zwemlessen roepen steevast veel discussie op. Over de praktijk van het zwemles geven zijn niet heel veel gegevens verzameld. Voor zover er al gegevens worden verzameld over het zwemonderwijs, dan betreft dat veelal het diplomabezit onder kinderen, de mate waarin er nog schoolzwemmen wordt gegeven, of de mening van kinderen en ouders over de zwemles.

In dit rapport leveren de onderzoekers een bescheiden bijdrage aan het invullen van dit kennishiaat. Aan aanbieders van zwemlessen zijn middels een webenquête vragen voorgelegd over hun praktijk, als onderdeel van de evaluatie van de ‘BREZ’, de ‘Evaluatie Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s (BREZ)’.

In dit verslag wordt alleen gerapporteerd over de vragen ten aanzien van het zwemonderwijs, zoals de ondervraagde zwemlesaanbieders daar tegenaan kijken. Het merendeel van de vragen in de vragenlijst betrof vragen ten aanzien van de vormgeving van de herziening van de BREZ. Hierover is separaat gerapporteerd.

De uitkomsten bevestigen voor een belangrijk deel de geluiden over zwemles die de ronde doen. Regelmatig blijven zwemmen wordt als belangrijkste aanbeveling genoemd.

Literatuurverwijzing: Werff, H. van der, & Es, V. van (2016). Zwemlesaanbod 2015: cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Utrecht: Mulier instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0009 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-498 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving