Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwemmen in de cijfers (2008)

notitie kengetallen zwemmen in Nederland

De KNZB is op zoek naar kengetallen over zwemmen in Nederland. Deze cijfers zijn gewenst om een masterplan accommodaties op te stellen en om de zwembond en haar verenigingen aangrijpingspunten te bieden om hun beleid beter te onderbouwen. De KNZB is vooral op zoek naar cijfers over het aantal zwembaden en de hoeveelheid badwater, de regionale spreiding daarvan en de relatie ten opzichte van de omvang van de bevolking en het aantal (potentiële) zwemmers c.q. leden van zwemverenigingen. Ook wil de KNZB cijfers over de relatieve bijdrage van zwemverenigingen aan de inkomsten en het gebruik van zwembaden, over het elementair zwemmen en over het aantal jaarlijkse verdrinkingsgevallen. In deze rapportage zijn de genoemde onderwerpen geïnventariseerd en zijn de belangrijkste uitkomsten in een korte notitie bijeen geplaatst.

Literatuurverwijzing: Wisse, E., Dool, R. van den, & Breedveld, K. (2008). Zwemmen in de cijfers: notitie kengetallen zwemmen in Nederland. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPOR-TB-0008 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-170 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving