Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwemmen in oppervlaktewater: hoe zit dat? (2020)

In dit document wordt inzicht gegeven in hoe zwemmen in oppervlaktewater, en met name de zwemveiligheid in Nederland, is geregeld. Welke partijen houden zich hiermee bezig? Wat zijn hun rollen? Welke regelgeving is van toepassing? Het project maakt deel uit van het grotere programma NL Zwemveilig, dat wordt gecoördineerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid en financieel wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Met dit overzicht hopen de auteurs een bijdrage te leveren aan het debat over hoe we ervoor zorgen dat mensen veilig zwemmen, ook of juist in oppervlaktewater. Want zwemmen is leuk en goed, en moet vooral worden gestimuleerd. Maar dan moet zwemmen ook wel zo veilig mogelijk gebeuren.

Literatuurverwijzing: Baars, R., Jagersma, M.H., & Breedveld, K. (2020). Zwemmen in oppervlaktewater: hoe zit dat?. IJmuiden: Reddingsbrigade Nederland.

Omschrijving