Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwemmen moet leuk zijn! (2020)

een kwalitatief onderzoek naar de betekenis die kinderen en ouders toekennen aan sport en zwemmen en de invloed die dit heeft op de positionering van de KNZB

Auteur(s): Oscar van Hoof

Het uitgevoerde onderzoek richt zich op kinderen en hun ouders, die na het behalen van het zwemdiploma al dan niet blijven zwemmen. Het doel van dit onderzoek is om betekenissen te achterhalen die kinderen en ouders toekennen aan sport en zwemmen, zodat aan de hand hiervan bekeken kan worden welke invloed dit heeft op de positionering van de KNZB. 

Na het uitvoeren van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de betekenisgeving omtrent zwemmen van met name ouders na verloop van tijd verandert. Rondom de zwemlessen wordt er vooral waarde gehecht aan de zwemvaardigheid en zwemveiligheid, terwijl zwemmen daarna vooral leuk moet zijn. Voor de KNZB betekent dit dat ze zich anders dienen te gaan positioneren om maatschappelijk betekenisvol te blijven. Ze moeten meer gaan focussen op de waarde van plezier en leuke (doorstroom)programma’s ontwikkelen voor de zwemsport en het recreatieve zwemmen.

Literatuurverwijzing: Hoof, O.T.H. van (2020). Zwemmen moet leuk zijn!: een kwalitatief onderzoek naar de betekenis die kinderen en ouders toekennen aan sport en zwemmen en de invloed die dit heeft op de positionering van de KNZB. Maastricht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving