Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwemparticipatie en de waarde van Bswim (2021)

Kinderen van scholen in de gemeente Groningen die deelnemen aan Bslim (een sportief leefstijlprogramma) vullen jaarlijks een vragenlijst in. In deze vragenlijst (kinderen uit groep 5 t/m 8) zijn ook vragen gesteld over het Bswim programma (een zwemprogramma van zes weken voor scholen in de gemeente Groningen). In dit zwemprogramma wordt gewerkt in drie vakken; een spel vak, een vrije expressie vak (ontdekken in het water) en een techniek vak). In deze factsheet worden de resultaten van deze vragen gedeeld.

Literatuurverwijzing: Lemstra, A., & Nolles, J. (2021). Zwemparticipatie en de waarde van Bswim. Hanzehogeschool Groningen.

Omschrijving