Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwemvaardigheid 2018 (2019)

inzicht in het zwemdiplomabezit van kinderen en volwassenen, factsheet 2019/19

Sinds 2012 monitoren het Mulier Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de stand van zaken voor wat betreft het zwemdiplomabezit van kinderen in Nederland.

Dit factsheet presenteert de ontwikkelingen over de periode 2012-2018 op basis van de Vrijetijdsomnibus (VTO).

De belangrijkste conclusies zijn:

In 2018 hebben meer 6-10-jarigen het hele zwem-ABC doorlopen dan in 2012. De verwachting is dat ook in de oudere groep de komende jaren een stijging in het bezit van diploma A, B en C te zien zal zijn.

In 2018 bezit ruim een derde van de kinderen in Nederland het volledige zwem-ABC en voldoet daarmee aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Jonge kinderen zijn vaak nog bezig met zwemles, waardoor het diplomabezit in deze groep lager is dan bij 11 tot 16 jarigen.

De belangrijkste voorspellende factor voor het behalen van het B- en C-diploma is inkomen. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen halen minder vaak het B- en het C-diploma dan kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen.

Literatuurverwijzing: Floor, C., & Tiessen-Raaphorst, A. (2019). Zwemvaardigheid 2018: inzicht in het zwemdiplomabezit van kinderen en volwassenen, factsheet 2019/19. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving