Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwemvaardigheid in Katwijk (2016)

Als gevolg van bezuinigingen is in Katwijk besloten het schoolzwemmen te stoppen met ingang van het schooljaar 2012/2013. Hiermee kwam een eind aan een traditie die 45 jaar heeft bestaan. Aan de gemeenteraad van Katwijk is toegezegd in 2016 onderzoek te doen naar de zwemvaardigheid van de kinderen in het Katwijkse basisonderwijs, een en ander in relatie tot de afschaffing van het schoolzwemmen. Het Mulier Instituut heeft dit onderzoek in opdracht van en in samenwerking met Sportbedrijf Katwijk uitgevoerd. In het voorliggende rapport staan de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek. De uitkomsten kunnen de gemeente helpen bij het nemen van maatregelen om de zwemvaardigheid te verbeteren. Uit de inventarisatie blijkt dat 30 procent van de Katwijkse kinderen het primair onderwijs verlaat met het complete Zwem-ABC in bezit. Landelijk heeft 35 procent van de kinderen van 6-16 jaar het diploma C. 2 procent van de leerlingen in Katwijk heeft geen zwemdiploma en een kwart alleen diploma A. In het algemeen wordt gesteld dat een kind onvoldoende zwemvaardig is met uitsluitend een diploma A, zeker voor zwemmen in open water. Alleen kinderen die in het bezit zijn van het volledige Zwem-ABC zijn zwemveilig. Op dat punt biedt het schoolzwemmen meerwaarde, niet alleen om het diplomabezit te stimuleren, maar ook om de geoefendheid te bevorderen. Onverlet blijft staan dat de gemeente en de school wettelijk gezien niet verantwoordelijk zijn voor de zwemvaardigheid van Katwijkse kinderen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Gemeente en scholen kunnen via schoolzwemmen en/of natte gymlessen wel de zwemvaardigheid van Katwijkse leerlingen in het primair onderwijs versterken.

Literatuurverwijzing: Werff, H. van der (2016). Zwemvaardigheid in Katwijk. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPOR-TB-0011 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-425 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving