Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwemveiligheid nieuwkomers (2023)

Wat kan je als gemeente doen?

Deze handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders en bevat informatie, adviezen en tips gericht op het vergroten van de zwemveiligheid van nieuwkomers binnen de Nederlandse gemeenten. Gemeenten kunnen namelijk actief bijdragen aan het vergroten van de zwemvaardigheid en zorgen voor voorlichting over veilig zwemmen in Nederland. Zo kan verdrinking worden voorkomen en plezierige en veilige participatie aan zwemmen worden vergroot.

Met bijdragen van regiocoördinatoren Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders en Jarno Hilhorst van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Eerste uitgave in 2018, aangevuld in 2019, 2020, 2021 en 2023.

Literatuurverwijzing: Cotterink, M., Bassa, Z., Hermans, M., Haan, A. de, Tichelman, P., & Oude Weernink, S. (2023). Zwemveiligheid nieuwkomers: Wat kan je als gemeente doen?. Amsterdam: VeiligheidNL.

Omschrijving