Spring naar content

“Met deze inzichten ga ik ook naar m’n team en organisatie kijken.”

Teamleiders en coördinatoren buurtsportcoaches leren van elkaar en van deskundigen

Kenniscentrum Sport organiseert een aantal ‘werkplaatsen’ voor teamleiders en coördinatoren van buurtsportcoaches. Tijdens deze sessies wisselen ze ervaringen uit, trainen vaardigheden en werken aan toepasbare kennisproducten.

Cees van Rootselaar, sportcoördinator SportID Nieuwegein, komt net uit een werkplaats-bijeenkomst over “leiderschap”.  Hij is enthousiast. ‘Vandaag ging het over “leiderschap”. Hoe stuur jij aan en welke leiderschapsstijlen zijn er? We hadden een masterclass van deskundige Hans van Egdom. Daarnaast was er gelegenheid om naar jezelf en eigen handelen te kijken en in een intervisie met elkaar te sparren. Het maakt dat je wat je onbewust weet en doet bewust maakt. Met deze inzichten ga ik ook naar m’n team en organisatie kijken.’

Wensen en behoeften centraal

Als sport coördinator stuurt Cees van Rootselaar het team van buurtsportcoaches aan in de gemeente Nieuwegein. ‘In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de organisatorische zaken, zoals een jaarplan maken, andere domeinen zoals zorg en welzijn betrekken en financiële zaken regelen, zoals subsidie en acquisitie. Daarnaast stuur ik onze negen buurtsportcoaches aan. Toen ik in gesprek was met Kenniscentrum Sport en we het hadden over kennisdeling en kennisontwikkeling voor buurtsportcoaches heb ik aangegeven dat ik ook benieuwd ben waar andere coördinatoren tegenaan lopen. En wat wij van elkaar kunnen leren.’

Kenniscentrum Sport bespeurde deze behoefte ook bij andere teamleiders en coördinatoren van buurtsportcoaches. Daarop voerde zij een verkennend onderzoek uit en organiseerde een eerste inventariserende bijeenkomst met teamleiders en coördinatoren. Ook Cees deed mee en gaf input. Het leidde tot het instellen van drie werkplaatsen met verschillende thema’s.

Het zijn goede bijeenkomsten en ik merk dat ze in de behoefte voorzien: er is een goede opkomst en ik vind het leuk dat daar ook veel jonge collega’s bij zijn.

Cees van Rootselaar

Samen ontwikkel je nieuwe toepasbare kennis(producten)

Cees is positief over het initiatief en de rol van Kenniscentrum Sport bij deze kennisdeling en –ontwikkeling. ‘Prima dat jullie dit hebben opgepakt. Het hoort ook bij jullie rol als Kenniscentrum. Het zijn goede bijeenkomsten en ik merk dat ze in de behoefte voorzien: er is een goede opkomst en ik vind het leuk dat daar ook veel jonge collega’s bij zijn.’

Over de vraag wat hij verder nog zou willen moet hij even nadenken. ‘Doorgaan op deze manier. En wat ik aanvullend nog prettig zou vinden is om overzicht te hebben welke gemeenten op eenzelfde manier als wij werken. Er is diversiteit in de werkwijze. Sommigen hebben een uitvoerende rol, anderen een meer organiserende of allebei. In Nieuwegein zijn de buurtsportcoaches degenen die op basis van de vraag en behoefte sport en beweegaanbod organiseren, waarna sportverenigingen of andere partijen de activiteiten gaan uitvoeren. Ik zou graag overzicht hebben wie er in het land ook zo werken, zodat we elkaar sneller kunnen vinden om te sparren.’

Cees van Rootselaar

Sportcoördinator SportID Nieuwegein