Spring naar content

Wat doet het Almere Kenniscentrum Talent?

In Almere kijken we op een unieke manier naar talentontwikkeling. Vaak gaat het bij ‘talentontwikkeling’ over de verdere ontwikkeling van reeds geïdentificeerde talentvolle sporters, maar het AKT betrekt hier juist ook partners als het bewegingsonderwijs, sportverenigingen, Regionale Training Centra, buurtsportcoaches en anderen bij. 

In Almere werken we daardoor aan talentontwikkeling op alle niveaus, waardoor meer (top)talent een kans krijgt en meer kinderen met plezier blijven bewegen. Centraal daarbij staat: ieder zijn talent! Het AKT werkt volgens de gedachte dat de algehele beweegvaardigheid van kinderen verbetert via een veelzijdige ontwikkeling. Wij zien het ontwikkelen van goede motorische vaardigheden (en dus het beter bewegen van kinderen) als de basis voor talentontwikkeling; in de topsport én in de breedtesport. Deze visie resulteert in een groot lokaal programma en veel projecten; van de inrichting van binnen- en buitenaccommodaties tot naschoolse lessen en van het aanbieden van opleidingen tot de organisatie van de AKT Sportdagen.

Martijn Postuma
Almere Kenniscentrum Talent

De samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft er toe geleid dat wij op een goede en heldere manier een overzicht kunnen presenteren van de resultaten van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT).

Wat was jullie belangrijkste vraag aan Kenniscentrum Sport & Bewegen? 

Wij hebben enkele jaren geleden aan de gemeenteraad de toezegging gedaan hen jaarlijks op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen het AKT. Dit door middel van een factsheet, waarbij we op basis van kwalitatief onderzoek en kwantitatieve cijfers terugblikken op het afgelopen schooljaar. Wij hebben Kenniscentrum Sport & Bewegen gevraagd om, als onafhankelijke partij, de coördinatie van deze evaluatie en monitoring op zich te nemen

Welke aanpak hebben jullie gekozen?

Samen hebben we een plan van aanpak opgesteld en Kenniscentrum Sport & Bewegen was leidend in de uitvoering. Er is gekozen voor een analyse van bestaande data, er zijn enquêtes uitgezet en interviews (persoonlijk en telefonisch) gehouden met de belangrijkste stakeholders binnen het AKT. Alles met als doel een zo compleet mogelijk overzicht van de resultaten van het afgelopen schooljaar te kunnen presenteren.

Waarom koos je voor Kenniscentrum Sport & Bewegen?

Kenniscentrum Sport & Bewegen is een onafhankelijke partij die boven onze samenwerkingspartners de overview kan houden. Daarbij hebben zij ook een groot landelijk netwerk en kunnen zij ons als AKT ook weer voeden met ontwikkelingen elders in Nederland. Dat maakt ons ook weer sterker. Tot slot hebben we al enkele jaren goede ervaringen met de betreffende mensen bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het zijn professionals.

Gerelateerde items

Evenementen

Regelmatig organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen workshops en kenniscafé’s. Houd deze pagina in de gaten voor de aankomende bijeenkomsten.

Producten

Producten Je vindt hier handige instrumenten, stappenplannen, factsheets en whitepapers. De producten worden aangeboden in een persoonlijk account. Met dit…