Spring naar content

65+’ers meer in beweging

In het Nationaal Sportakkoord uit 2018 is de ambitie geformuleerd dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sport en bewegen, zo ook 65+’ers. Echter, van deze steeds groter wordende doelgroep voldeed in 2020 slechts 41,9 % aan de beweegrichtlijn. Dat is zorgwekkend! Zeker als we ons realiseren dat sport en bewegen belangrijk is voor behoud van spiergezondheid en functionaliteit. Bovendien is het een goede manier om andere mensen te ontmoeten en te bouwen aan een sociaal netwerk.

65+’ers meer in beweging

Daarom wil Kenniscentrum Sport & Bewegen gemeenten beter ondersteunen om 65+‘ers meer samen in beweging te krijgen. Regelmatig sporten en/of bewegen bevordert de zelfredzaamheid van de doelgroep 65+ en helpt op die manier om zorg en ondersteuning financieel haalbaar te houden. In één van de werksessies die Vereniging Sport en Gemeenten tijdens haar werkconferentie op 16 juni a.s. organiseert, gaan wij graag hierover in gesprek met leden en stakeholders.

Meedenken

Om beter inzicht te krijgen in kansen en uitdagingen zijn we daarnaast op zoek naar praktijkvoorbeelden van gemeenten die succesvol zijn om 65+’ers meer in beweging te krijgen. Ook komen we graag in contact met gemeenten die wel deze ambitie hebben, maar die er nog niet in slagen om dit te realiseren. Vanuit Kenniscentrum Sport & Bewegen denken we graag mee!

Praktijkvoorbeelden

Wij gaan een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden beschrijven om daarmee andere gemeenten te inspireren. Tegelijkertijd willen we inventariseren welke belemmeringen er zijn om als gemeente 65-plussers samen in beweging te krijgen. Wij investeren in onze producten en dienstverlening om gemeenten vervolgens beter te kunnen ondersteunen bij de vormgeving en uitvoering van 65+ beweegbeleid.

Doe mee!

Wil je een bijdrage leveren aan deze inzichten, dan kun je op onderstaande button klikken voor een korte vragenlijst. Invullen duurt ongeveer 5 minuten. In deze vragenlijst kun je ook aangeven of we je mogen benaderen voor een uitgebreider gesprek. Op basis van de reacties zullen we een aantal gemeenten, liefst nog voor de zomer, uitnodigen om verder mee te praten.