Spring naar content

Advies aan Commissie Wouter Bos: ‘Erken waarde bewegen voor thuiswonende ouderen’

De beelden van ouderen die vanaf hun balkon in deze coronatijd meedoen met een openbare beweegactiviteit – overal in het land spontaan georganiseerd – zeggen genoeg over de behoefte van de doelgroep om op een sociale manier vitaal te kunnen blijven. Zoals de ‘balkongymles’ in Amstelveen, die nu landelijk navolging krijgt. In een position paper heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen onlangs het belang van bewegen onder de aandacht gebracht bij de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen.

Deze commissie, onder voorzitterschap van Wouter Bos, heeft op verzoek van de regering een conceptrapport ‘Oud en zelfstandig in 2030’ uitgebracht, met daarin de oproep aan stakeholders om te reageren ten behoeve van een definitief rapport dat in juli verschijnt. Dit is een toonaangevend rapport dat waarschijnlijk een grote rol zal spelen in verkiezingsprogramma’s en toekomstig ouderenbeleid. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft begin maart 2020 de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen en de Tweede Kamer een reactie aangeboden. De kernboodschap: stimuleer bewegen! Want als iets ouderen helpt om langer zelfstandig en vitaal te blijven, is het wel: voldoende bewegen, liefst in de eigen wijk. 

Ook aandacht in Tweede Kamer

Kort nadat deze position paper naar de Commissie Bos en de VWS-commissie in de Tweede Kamer is gestuurd, is daarna overal – terecht-  de focus verlegd naar de impact van de coronacrisis. Stakeholders zijn met een mailing nader geïnformeerd over het belang dat wij hechten aan de rol die bewegen kan vervullen om ouderen langer vitaal en met eigen regie thuis te kunnen laten wonen. De Tweede Kamer heeft inmiddels besloten de position paper te betrekken bij beraadslagingen over het rapport van de Commissie van Wouter Bos, zodra deze in de parlementaire agenda zijn opgenomen.

In de Kennisbank Sport & Bewegen is deze position paper ‘Commissie Bos, erken de waarde van bewegen voor thuiswonende ouderen’ te vinden,  plus een achtergronddocument met evidence voor de aangedragen argumenten om meer ruimte aan bewegen te geven in de definitieve versie van het rapport. Een ingekorte versie hebben we gepubliceerd in Binnenlands Bestuur (momenteel ook zonder inlog gratis te lezen). 

Delen? Graag!

Gezien het belang dat het Kenniscentrum hecht aan de rol die bewegen kan vervullen om ouderen langer vitaal en met eigen regie thuis te kunnen laten wonen, brengen we deze position paper via media onder de aandacht in het brede netwerk van stakeholders in zorg, welzijn en sport. Wie deze argumenten voor meer aandacht voor bewegen voor ouderen onderschrijft, wordt van harte uitgenodigd de position paper verder te delen. Zo is de kans groter dat het geluid gehoord wordt en een plek krijgt in de definitieve versie van het rapport.