Spring naar content

Advies Nederlandse Sportraad: maak van sport een publieke voorziening

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert de rijksoverheid om de regie te nemen en sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Daarvoor acht de raad het noodzakelijk de sportbranche te versterken. De raad adviseert de sportbranche om te vormen naar een sport- én beweegbranche met een volwassen arbeidsmarkt. 

Het advies “De opstelling op het speelveld” over een toekomstbestendig sportstelsel is op 19 november 2020 aangeboden aan minister Tamara van Ark (voor Medische Zorg en Sport) en de partners van het Nationaal Sportakkoord Anneke van Zanen (NOC*NSF) en Lucas Bolsius (Vereniging Sport en Gemeenten). 

Cover van het advies ‘De opstelling op het speelveld’

Het advies is tot stand gekomen na een intensief adviestraject van anderhalf jaar van de Commissie organisatie en financiering van de sport, onder leiding van raadslid Bernard Wientjes. Daarin is eerst een foto gemaakt van de branche (Brancherapport Sport), zijn vervolgens meerdere analyses gepubliceerd en in discussie met de branche verschillende beleidsscenario’s ontwikkeld. In dit traject is input geleverd door vele experts en belanghebbenden van binnen en buiten de sport. 

Breed samengestelde commissie

De commissie is samengesteld uit leden met kennis over de organisatie en financiering van de Nederlandse sport en over de belangrijkste vraagstukken, externe ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven voor de sport. Directeur Bert van Oostveen van Kenniscentrum Sport & Bewegen is een van de externe leden, naast Dennis Vink (hoogleraar Nyenrode), Hugo van der Poel (directeur Mulier instituut), Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht) en Eelco Blok (directielid bij Reggeborgh). Daarnaast hebben specialisten van Kenniscentrum Sport & Bewegen op verschillende momenten gedurende de afgelopen anderhalf jaar bijgedragen aan de kennisbasis voor dit advies. 

Binnenkort zal op Allesoversport.nl een samenvattend artikel verschijnen over de inhoud van het rapport en de eerste reacties vanuit de sport- en beweegbranche. Onlangs is daar al een voorbeschouwing van Karin van der Maat en Jelle van der Ham verschenen waarin de verschillende rapporten en scenario’s worden geduid.

Lees het persbericht van de NLsportraad.

Lees het complete adviesrapport ‘De opstelling op het speelveld’

Achtergrondinformatie over de aanleiding voor het adviesrapport:

In het Nationaal Sportakkoord (juni 2018) staat over de governance van de sport: “VWS, VSG en NOC*NSF hebben besloten om opdracht te geven voor een onderzoek naar de organisatie en financiering van de sport en op basis daarvan te komen tot scenario’s voor de toekomst. De laatste jaren is de sportsector sterk in ontwikkeling. Nieuwe type sportaanbieders (zoals fitnesscentra) hebben de markt betreden en het sportaanbod is toegenomen in variëteit. Steeds meer mensen sporten de laatste decennia buiten verenigingsverband en het bewustzijn bij 9 overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven dat sport een waardevol maatschappelijk instrument is, is sterk toegenomen. Ook zijn er ontwikkelingen rondom het creëren van een ‘geeffaciliteit’ voor de sport en is de positie van de Nederlandse Loterij (NLO)9 aan verandering onderhevig. Deze ontwikkelingen hebben veel impact op het functioneren van de sportsector. In dat licht is een onderzoek wenselijk om te analyseren of de huidige structuren en rollen van partijen nog effectief zijn in het veranderende speelveld.”