Spring naar content

Betrek ouders bij sport- en beweegprojecten met Ouders Erbij!

In de praktijk blijkt het vaak lastig om ouders te betrekken bij sport- en beweegprojecten. Om dit toch voor elkaar te krijgen, heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen in opdracht van ZonMw het instrument Ouders Erbij! ontwikkeld. In het ontwikkeltraject heeft een klankbordgroep van o.a. projectleiders vanuit de Sportimpuls en interventie-uitvoerders meegedacht. De lancering van Ouders Erbij! is inmiddels een feit, tijd om het in te zetten in de praktijk!

Het instrument

Ouders Erbij! is een gebruiksvriendelijk digitaal instrument dat lokale sport- en beweegaanbieders eenvoudig in kunnen zetten in de praktijk. Het helpt hen de juiste vragen te stellen aan ouders, zodat ze de behoeften, verwachtingen en wensen kunnen achterhalen. Daarnaast helpt het de sport- en beweegaanbieders om een overzicht van het project te bieden aan ouders en hen te stimuleren daarbij (actief) betrokken te zijn.

Ouders Erbij! is opgedeeld in drie fases die op verschillende momenten van het project ingezet worden:

  • Fase 1: het bereiken en communiceren met ouders voorafgaand aan het project;
  • Fase 2: het afstemmen en betrokken houden van ouders tijdens het project;
  • Fase 3: de borging van het project en hoe je ouders hierbij kunt betrekken.

Beschikbaarheid

Ouders Erbij! is vrij toegankelijk voor alle professionals die ouders willen betrekken bij sport- en beweegprojecten. Het instrument is te downloaden vanaf de productpagina van Kenniscentrum Sport & Bewegen.