Spring naar content

Brede maatschappelijke opbrengst: onze hoogtepunten van 2022 

Het jaar in beeld

2022 was een bewogen jaar, veel zekerheden bleken ineens niet meer zo zeker. Grote en complexe vraagstukken zonder simpel antwoord, bepaalden de politieke en journalistieke agenda. Daar waar de omvang van deze vraagstukken soms neigt tot relativeren van sport- en beweegambities, zijn sport en bewegen juist harder nodig dan ooit. Niet alleen als fijne tijdsbesteding voor jong en oud. Maar juist ook vanwege de maatschappelijke opbrengst: gezondheidswinst – fysiek én mentaal -, meer arbeidsproductiviteit en sociale cohesie. Reden dus om aandacht te blijven vragen voor de inzet van sport en bewegen! Vanuit onze kennisrol doen we dat door kennis uit praktijk, beleid en wetenschap toepasbaar te maken voor professionals. Zij kunnen onze kennisproducten direct inzetten in hun werk. 

Onze resultaten

Deze visuele rapportage van ons activiteitenverslag brengt onze meest succesvolle producten en projecten van afgelopen jaar in beeld. Zoals de Beweegrichtlijnentest voor zorg-, sport- en welzijnsprofessionals, de Tipkaarten voor een betere samenwerking tussen sport en zorg, de Kindportretten die kansengelijkheid bevorderen, de Duurzaamheidsatlas en de Toolkit Erasmus+ Athletes4Society. Maar nog veel meer, bekijk aan de hand van onze thema’s hoe de organisatie heeft bijgedragen aan een brede maatschappelijke opbrengst voor sport en bewegen. Bij ieder thema vind je een knop met meer toelichting over de weergegeven resultaten.