Spring naar content

Commissie Beweegadvies 0-4 jarigen officieel van start

Op donderdag 25 juni 2020 zijn tijdens de eerste vergadering van de Commissie Beweegadvies 0-4 jarigen van de Gezondheidsraad alle leden officieel geïnstalleerd door vicevoorzitter van de raad prof. dr. Marianne Geleijnse. De tijdelijke commissie bestaat uit onafhankelijke wetenschappers die vanuit verschillende disciplines hun expertise inbrengen. De samenstelling van de commissie vind je op de website van de Gezondheidsraad. Vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en Kenniscentrum Sport & Bewegen nemen als waarnemer deel aan de commissie.

De Gezondheidsraad gaf bij de Beweegrichtlijnen 2017 aan dat er te weinig wetenschappelijke onderbouwing was voor een richtlijn voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Omdat er in de praktijk wel behoefte aan is bij ouders en professionals vraagt de minister voor Medische Zorg en Sport aan de Gezondheidsraad om te adviseren over de gewenste mate, intensiteit en soort van bewegen voor deze jonge doelgroep. De raad wordt daarbij gevraagd te kijken naar de praktijk in andere landen (kijk hier voor meer informatie over de buitenlandse richtlijnen) en gebruik te maken van expert opinions. Tot slot vraagt de minister de raad om aanbevelingen voor onderzoek. De raad heeft met het installeren van de commissie de eerste stap gezet. In de eerste vergadering is gediscussieerd over de afbakening van het adviesonderwerp en de invulling van de werkwijze. Het advies wordt medio 2021 verwacht.

Klik hier voor meer informatie over de voorbereiding van de Gezondheidsraad en de adviesaanvraag van het ministerie van VWS voor een beweegadvies 0-4 jarigen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Femke van Brussel- Visser.