Spring naar content

Community of Learning voor buurtsport- en clubkadercoaches gestart

Samen met vier partners uit de regio IJsselland is Kenniscentrum Sport & Bewegen een Community of Learning voor buurtsport- en clubkadercoaches gestart. Deze groep – Sportbedrijf Deventer, Sportservice Kampen, SportService Zwolle, gemeente Staphorst – zet zich in voor het bevorderen van sociale veiligheid en pedagogisch verantwoord sporten bij sportaanbieders.

De Community of Learning brengt buurtsport- en clubkadercoaches samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Samen werken zij aan praktische oplossingen om sportverenigingen te ondersteunen bij het creëren van een sociaal veiliger, pedagogischer sportklimaat. Door deze samenwerking kunnen coaches elkaar inspireren en versterken, wat moet leiden tot een positieve impact bij sportaanbieders en hun leden.

Vijf sessies

In een reeks van vijf sessies zullen de coaches zich verdiepen in het thema en werken aan het ontwikkelen van effectieve benaderingen voor hun eigen regio. Kenniscentrum Sport & Bewegen begeleidt en volgt het traject en ondersteunt de betrokken buurtsport- en clubkadercoaches met kennis en tools. De sessies beginnen met een kennismaking en inhoudelijke verdieping op het thema op 27 juni 2024 en eindigen met een evaluatie en afronding op 7 januari 2025. Leerlessen en inzichten worden breder gedeeld met het werkveld. 

Belangrijk speerpunt

Laura Butselaar (Kenniscentrum Sport & Bewegen): “Het bevorderen van het sportklimaat is een belangrijk speerpunt in het Sportakkoord II. Deze partijen in de regio IJsselland laten zien hier serieus werk van te willen maken. Door samen te werken en kennis te delen, kunnen we een grote stap zetten richting een sociaal veilig en pedagogisch verantwoord sportklimaat voor iedereen.”

Meer weten over de Community of Learning? Stuur een e-mail naar laura.butselaar@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Bezoek ook eens: Pedagogischsportklimaat.nl

De website pedagogischsportklimaat.nl biedt inspirerende artikelen en praktische informatie over een pedagogisch sportklimaat; bedoeld voor trainers, sportbestuurders, buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners, clubkadercoaches, onderzoekers en beleidsadviseurs. De informatie is verdeeld over Praktijk, Beleid en Onderzoek. Met daarbij speciale aandacht voor het Jeugdsportkompas en de Participatietool Jeugd.

Wil jij deze updates voortaan direct in je mailbox ontvangen?

Meld je dan aan voor de kennisupdate!

kennisupdate algemeen illustratie