Spring naar content

Cursus Succesvol aanvragen van subsidies en fondsen voor de sport

Onder leiding van hoofddocent Ben Moonen (Sportsubsidie.nl) maak je kennis met subsidies en fondsen, zowel Europees, landelijk als provinciaal. We hebben speciale aandacht voor de kansen die Europa en VWS bieden. Ook laten we de mogelijkheden zien van fondsen zoals Oranje Fonds en Kansfonds. Aan de hand van voorbeelden uit onze eigen praktijk laten we zien wat wel werkt en wat niet. Nieuw element is bovendien dat er drie themablokken zijn, te weten:

  1. Sport en innovaties | René Wijlens, Sports & Technology
  2. Europese subsidies | Jacqueline Kronenburg, Kenniscentrum Sport & Bewegen
  3. Maatschappelijke projecten en sport | Eva Lindeman, projectleider en fondsenwerver

Locaties en data

We bieden de cursus op twee locaties aan. Je kunt kiezen tussen:

  • Nieuwerkerk a/d IJssel: dinsdag 15 en 29 september 2020
  • Apeldoorn: donderdag 24 september en 8 oktober 2020

Tijdstip: 10.00 tot ± 15.30 uur

Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers

Meer informatie en aanmelden.