Spring naar content

Duurzaamheidstour 2020 wil sport gaan verduurzamen

In Nederland hebben wij ons gecommitteerd aan het Klimaatakkoord, en onze route hebben we opgeschreven in de Routekaart verduurzaming sport, waarmee we in versneld tempo onze sportaccommodaties energieneutraal en groener gaan maken.

Onze gezamenlijke ambitie is dan ook:

  • dat alle sportaccommodaties in 2050 CO2-arm zijn;
  • dat we gebruik maken van circulaire materialen;
  • dat er geen gebruik meer gemaakt wordt van gewasbeschermingsmiddelen;
  • dat de sportomgeving klimaat adaptief is.

Dat klinkt als een hele opgave. Maar door het hele land zijn er al gemeenten en clubs met succes aan de slag met verduurzaming van hun sportvastgoed. Landelijk en provinciaal is er ondersteuning beschikbaar voor verduurzaming. Van financiering en subsidies, monitoring van verduurzaming tot ondersteuning van sportclubs.

Om u te helpen om binnen úw gemeente aan de slag te gaan met de ambities, start binnenkort de Duurzaamheidstour. Er zijn 27 bijeenkomsten gepland door het hele land. In deze tour:

  • gaan we samen met u op bezoek en nemen een kijkje achter de schermen van een verduurzaamde sportlocatie;
  • informeren we u over beschikbare ondersteuning om lokaal in te zetten;
  • nemen we u mee in de inhoud van de Routekaart verduurzaming sport;
  • inspireren we u met aanpakken van collega gemeenten;
  • en u gaat u zelf aan de slag onder begeleiding van experts om de eigen route uit te stippelen om sportaccommodaties binnen uw gemeente of regio te verduurzamen.

Deze informatiebijeenkomsten worden verzorgd door experts van verschillende partijen. Op het programma staan bijdragen van: NOC*NSF, VNG, RVO, Ministerie van VWS, Kenniscentrum Sport en Stichting Waarborgfonds Sport. 

Meer informatie over programma, data en locatie