Spring naar content

Eerste wetenschappelijke publicatie over beweegvaardigheid kleuters: verschil in plezier

Welke factoren van invloed zijn op de beweegvaardigheid van kleuters, onderzoekt het consortium van het meerjarig onderzoek Start (V)aardig. Daarbij stellen de onderzoekers onder meer een profiel op van kinderen die niet zo beweegvaardig zijn. Onlangs verscheen het eerste internationale wetenschappelijke artikel vanuit Start (V)aardig.  

Motoriek versus plezier

Onderzoek naar de motorische ontwikkeling van kleuters staat steeds hoger op de agenda. Binnen Start (V)aardig zijn daarom de verschillen in de (actuele) motorische vaardigheid, de ervaren mate van motorische vaardigheid en het beweegplezier onderzocht. Bij dit cross-sectionele onderzoek zijn de gegevens op één moment in de tijd verzameld, het ging om 1708 kleuters van 36 Nederlandse basisscholen. De onderzoekers keken specifiek naar geslacht, leeftijd en het gewicht van de kleuters.

Verschillen in plezier tijdens bewegen

Het artikel ‘Differences in motor competence, enjoyment and weight status of young children (4-6 years)’ is recent gepubliceerd in het Journal of Physical Education and Sport. Volgens de resultaten van de studie is er geen verschil in de actuele en de ervaren mate van de motorische vaardigheden van kleuters. Wel vond men een verschil in plezierbeleving. Kleuters met obesitas ervaren relatief minder plezier tijdens het bewegen dan kinderen met een gezonder gewicht. Het inzetten van interventies die zich richten op meer plezier tijdens beweegactiviteiten in combinatie met het verminderen van overgewicht lijkt hiermee ook al op jonge leeftijd wenselijk.

Start (V)aardig

Start (V)aardig is een meerjarig onderzoek naar de beweegvaardigheid van kleuters. Het wordt uitgevoerd door een consortium van tien organisaties uit de sport- en beweegsector onder leiding van De Haagse Hogeschool.

Meer informatie over  Start(V)aardig vind je hier.

logo startvaardig