Spring naar content

Erkenningstraject interventies: pilot kwalitatief onderzoek

Om een rijker inzicht te krijgen in de effectiviteit van interventies start Kenniscentrum Sport & Bewegen, samen met andere kennisinstituten in het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, een pilot kwalitatief onderzoek. Kenniscentrum Sport & Bewegen nodigt bestaande en nieuwe interventie-eigenaren uit om hun interventie met kwalitatief evaluatieonderzoek (zoals observaties, interviews en focusgroepen) in te dienen.

In de pilot gaan erkenningscommissies kwalitatief evaluatieonderzoek en mixed methods-onderzoek (een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek) beoordelen met het oog op de effectiviteit van een interventie. Dit gebeurde nog weinig, onder andere omdat een standaard om deze types onderzoek te beoordelen ontbrak.

Hoogwaardig kwalitatief onderzoek is beschikbaar, maar wordt nog onvoldoende benut. We moedigen interventie-eigenaren aan om dit type onderzoek in te dienen voor erkenning.

Peter Rensen, projectleider Movisie

Recent zijn de ‘Checklists Kwalitatief evaluatieonderzoek en Mixed methods onderzoek’ ontwikkeld in samenwerking met Vasco Lub (Bureau voor Sociale Argumentatie). Deze checklists zijn een hulpmiddel om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te beoordelen en bevatten informatie over de voorwaarden waar het onderzoek aan moet voldoen.

Pilot kwalitatief onderzoek

In de erkenningscriteria was al ruimte om kwalitatief onderzoek in te dienen voor een beoordeling op effectiviteit, maar dit was nog onderbelicht. In de pilot is beter zichtbaar dat kwalitatief onderzoek of een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek welkom is.

Meedoen of meer informatie

Ben je eigenaar van een erkende interventie of kwalitatief onderzoeker en wil je meedoen aan de pilot of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Martina Hoogendoorn (specialist Interventies, Monitoring en Evaluatie) via martina.hoogendoorn@kenniscentrumsportenbewegen.nl.