Spring naar content

Factsheet Effecten van bewegen voor senioren

Volgens een schatting van het RIVM telt Nederland in 2040 meer dan een miljoen kwetsbare ouderen. Zij zijn op één of meerdere gebieden kwetsbaar: fysiek, sociaal, psychisch, cognitief. De factsheet Effecten van bewegen voor senioren gaat in op deze vier vormen van kwetsbaarheid en welke positieve effecten bewegen hierop heeft.

Met alle maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld Gezond en Actief Leven Akkoord, Integraal Zorgakkoord, Wet langdurige zorg, Omgevingswet) waar beleidsmedewerkers voor staan, is het belangrijk om bewegen voor senioren op al deze vier kwadranten van kwetsbaarheid in te zetten.

Kennisupdate Senioren

Wil je op de hoogte blijven van kennis omtrent het stimuleren van sport en bewegen voor senioren? Meld je aan voor de kennisupdate Senioren!