Spring naar content

Gezocht: BSO’s die bewegen stimuleren

Bewegen is belangrijk voor de gezondheid én ontwikkeling van kinderen. Zo leren kinderen spelenderwijs samen te werken, grenzen te verleggen en respect voor elkaar te hebben. Hiernaast leren ze met regels en winst en verlies om te gaan. Zo zetten steeds meer buitenschoolse opvangorganisaties (BSO’s) bewust in op het stimuleren van sporten en bewegen. Dit is essentieel voor het ontdekken van het plezier in bewegen bij kinderen, wat op zijn plek weer bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling.

Stimuleer jij bewegen ook vanuit de BSO?

Om meer zicht te krijgen in hoe je vanuit de BSO bewegen kunt stimuleren zijn we op zoek naar voorbeelden uit de praktijk. Wat zijn successen? Wat zijn de uitdagingen? En wat zijn de kansen? We zijn ook benieuwd naar kennisvragen en -behoeften die naar voren komen rondom dit thema. Met interviews en literatuuronderzoek, beschrijven we voorbeelden om inspiratie en handvatten te geven aan professionals in de BSO. Ook brengen we in kaart waar de behoeften liggen, zodat we hier in de toekomst beter op in kunnen spelen.

Deel je ervaringen!

Werk jij bij een BSO? En stimuleren jullie bewust bewegen bij kinderen of wil je dat (meer) gaan doen? Wij zijn benieuwd naar jullie aanpak, behoeften en ervaringen. Stuur ons een e-mail en we nemen graag contact met je op.