Spring naar content

Gezocht: Innovatieve oplossingen die bijdragen aan het verantwoord openstellen van sport(evenementen) voor sporters en publiek, zonder beperkende maatregelen

Door Corona bevindt ook de sport- en beweegsector zich in een zeer lastige situatie. Sport(evenementen) kunnen slechts beperkt worden georganiseerd, omdat de kans op besmetting voor sporters en publiek te groot is. Sportinnovator en het Topteam Sport hebben daarom in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een innovatiecompetitie (SBIR) opgezet. Voor deze competitie is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar.

Het doel is om innovatieve oplossingen te vinden die het mogelijk maken sport(evenementen) verantwoord open te stellen. Het is de ambitie om zo snel mogelijk op volle capaciteit te sporten en veilige sportevenementen voor publiek te organiseren.

Er wordt gezocht naar oplossingen voor:

  1. Veilig en verantwoord openstellen stellen van sportevenementen voor publiek
  2. Hygiëne en luchtkwaliteit van binnensportaccommodaties

Op dinsdag 25 augustus om 14.00 uur is er een online informatiebijeenkomst. Voorstellen kunnen worden ingediend tot maandag 7 september 2020 (voor 10.00 uur). Meer informatie over deze innovatiecompetitie staat op de website van RVO.

Bron: Sportinnovator