Spring naar content

Gezocht: lokale samenwerkingen beweegstimulering vanuit en met de JGZ

Als professional binnen de jeugdgezondheidszorg weet je dat bewegen belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Zowel binnen als buiten de consultruimte kun je kinderen op verschillende manieren stimuleren te sporten en bewegen. Een sterk netwerk en goede lokale samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs, de kinderopvang, kinderfysiotherapeuten en buurtsportcoaches helpen om het succes en de impact van jouw inspanningen te vergroten. Maar hoe wordt dat in de praktijk ervaren?

Inzicht in samenwerkingen

In afstemming met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid maakt Kenniscentrum Sport & Bewegen succesfactoren en belemmeringen in lokale samenwerkingen inzichtelijk. We richten ons op voorbeelden vanuit en met de jeugdgezondheidszorg (JGZ) om bewegen bij kinderen te stimuleren. Dit met als doel om professionals te inspireren en te stimuleren meer lokaal samen te werken. Aan de hand van wetenschappelijke onderzoeksresultaten en interviews beschrijven en analyseren we voorbeelden om professionals in de praktijk handvatten te geven. Door te laten zien hoe anderen dit aanpakken en wat succesfactoren en barrières zijn, hopen we meer professionals binnen de JGZ aan te moedigen om dit soort samenwerkingen aan te gaan.

Deel je ervaring

Werk jij binnen de JGZ op kleine of grote schaal samen met lokale partners om bewegen bij kinderen te stimuleren of wil je dat (meer) gaan doen? Of ben je een lokale partner die samenwerkt of samen wil werken met de JGZ, zoals een professional uit het onderwijs of de kinderopvang, een buurtsportcoach of kinderfysiotherapeut? Dan zijn we benieuwd naar jouw voorbeeld(en), mening en ervaring. Stuur een e-mail naar Frida Klein Hazebroek en we nemen contact met je op. We zijn op zoek naar verschillende soorten voorbeelden. Vraag je je af of jouw voorbeeld geschikt is? Laat het ons weten, dan kijken we samen wat handig is.

JGZ-richtlijn ‘Houding en Bewegen’ en pijler ‘Gezondheid’ JGZ Preventieagenda

Lokale samenwerkingen aangaan om kinderen te stimuleren tot sport en bewegen sluit aan bij de JGZ-richtlijn Houding en Bewegen. Deze adviseert de sector om met andere partijen samen te werken en op de hoogte te blijven van de sociale kaart van het lokale sport- en beweegaanbod. Ook de pijler ‘Gezondheid’ van de JGZ Preventieagenda bevestigt dat impact kan ontstaan wanneer sectoren binnen en buiten het domein van volksgezondheid de handen ineenslaan om gezondheid te bevorderen.

afbeelding beweegrichtlijnen test

Heb je zelf geen voorbeeld van dit soort samenwerkingen, maar wil je wel op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de Kennisupdate Jeugd.