Spring naar content

Haak in op nieuwe Europese sportsubsidies: voor uitwisseling sportprofessionals en integratie vluchtelingen

Wil jij de uitwisseling van kennis van coaches en andere professionals of vrijwilligers bevorderen vanuit je sportorganisatie met organisaties in amateur- of topsport in het buitenland? Of ben je betrokken bij sportprojecten voor integratie en inclusie van vluchtelingen? De Europese Commissie heeft daarvoor net twee tijdelijke subsidiecalls geopend waarop je wel snel moet reageren, met deadline begin juni 2020.

De Europese Commissie biedt financieringsmogelijkheden voor sport en bewegen in Europa.  Dat gebeurt met name via het Erasmus+ programma. Maar daarnaast zijn er ook ‘pilot projects’ en ‘preparatory actions’ op kleinere schaal, met een korte tijd om te reageren en soms een eenvoudiger manier om in aanmerking te komen. De nu gepubliceerde calls heten:

  • Exchanges and mobility in sport
  • Sport as a tool for integration and social inclusion of refugees

Call: Exchanges and mobility in sport

Deze call heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sportorganisaties door de leermobiliteit van hun medewerkers te ondersteunen. Hiervoor is ongeveer 1,4 miljoen euro beschikbaar, waarbij maximaal 80 procent van de aanvraag wordt gefinancierd. Uitwisselingen van mensen, ideeën en goede praktijken kunnen personen, organisaties en de sport als geheel ten goede komen. Met deze actie krijgen medewerkers van sportorganisaties de mogelijkheid hun kwalificaties en competenties te verbeteren en via leermobiliteit nieuwe vaardigheden te verwerven door een periode in het buitenland te verblijven (in of buiten de EU). “Leermobiliteit moet worden gezien als een investering in menselijk kapitaal en een bijdrage aan de capaciteitsopbouw van verschillende sportorganisaties”, aldus de Europese Commissie.

Wie komen ervoor in aanmerking?

  • coaches en andere medewerkers van sportorganisaties (waaronder vrijwilligers) die zich bezighouden met de profsport;
  • coaches en andere medewerkers van sportorganisaties (waaronder vrijwilligers) die zich bezighouden met de amateursport.

Dit zal naar verwachting het volgende opleveren:

  • regelingen voor regelmatige uitwisseling van sportmedewerkers;
  • de totstandbrenging van Europese netwerken van coaches en sportmedewerkers.

Voorwaarden

De activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2021 van start gaan en moeten uiterlijk op 31 december 2022 worden afgesloten. Aanvragen voor projecten die korter of langer lopen dan de in deze oproep vermelde periode, worden niet aanvaard. De minimale duur van de projecten bedraagt 6 maanden. De maximale duur van de projecten bedraagt 24 maanden.
De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 1,4 miljoen euro, waarbij de EU maximaal 80% van de subsidiabele kosten medefinanciert; een eigen bijdrage is dus altijd van toepassing. Het maximumbedrag per toegekend project is 200.000 euro. Er zijn nog meer voorwaarden aan deze call verbonden. De complete Nederlandse toelichting is hier te vinden.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet vóór 11 juni 2020 12:00 uur worden ingediend via deze link: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-proposals-exchanges-and-mobility-sport-2020_en

Call: Sport as a tool for integration and social inclusion of refugees

Nu een groeiend aantal vluchtelingen zich in de Europese Unie wil vestigen, is er volgens de Europese Commissie meer behoefte aan initiatieven om hun integratie en sociale inclusie doeltreffend te bevorderen. Sport is daarvoor een van de beschikbare instrumenten; lokale sportprojecten vervullen daarbij een steeds grotere rol. Dit pilotproject draagt bij aan deze inspanningen en aan een betere integratie van vluchtelingen via sport. Voor deze call is een kleine 1,7 miljoen euro beschikbaar, voor projecten die tussen de 2 en 3 ton toegekend kunnen krijgen in het kader van 80 procent medefinanciering door de EU. Beoogde resultaten van deze call:

  • organisatie van sportactiviteiten voor vluchtelingen;
  • bevordering van sportbeoefening en lichaamsbeweging bij vluchtelingen;
  • bevordering van samenwerking tussen vluchtelingen en gastgemeenschappen bij de organisatie van sportactiviteiten.

Voorwaarden

De duur van het project bedraagt minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden. De activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2021 van start gaan en moeten uiterlijk op 31 december 2023 worden afgesloten. Er zijn meer voorwaarden van toepassing: lees ze hier in de Nederlandstalige pdf.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet worden ingediend voor 1 juni  2020, 12.00 uur via deze link.

Whitepaper Europese subsidies voor de sport

Download (of bekijk als ezine) de recent verschenen Whitepaper Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie in de sport, van Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met Sportsubsidie.nl en ZonMw.

Kijktips op YouTube over Erasmus+Sport

Leer meer over Erasmus+Sport en SportInfoDay, de jaarlijkse netwerkdag van Erasmus+Sport in Brussel:

Meer informatie

Ben je op zoek naar informatie of advies? Neem dan contact op met accountmanager Peter Barendse of accountmanager Public Affairs Jacqueline Kronenburg.