Spring naar content

Nieuw: handreiking Senioren in beweging: van beleid naar praktijk

Ouder worden is een mooi gegeven, zeker als dit in goede gezondheid gebeurt. Dat laatste is echter niet altijd het geval: 96 procent van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ten minste één chronische aandoening. Zorgen voor voldoende beweging loont: mensen blijven langer zelfredzaam en kunnen blijven meedoen in de maatschappij. Hoe je meer senioren in beweging brengt en houdt, ontdek je in de nieuwe handreiking ‘Senioren in beweging: van beleid naar praktijk’.

Meer aandacht voor sport en bewegen voor senioren

De groep senioren groeit en blijft de komende jaren groeien: naar verwachting is in 2040 26% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. Aansluitend op deze ontwikkeling komt er steeds meer aandacht voor vitaal ouder worden en de rol die sport en bewegen kunnen spelen, zoals in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) of het advies ‘Nederland, sta op’ van de Nederlandse Sportraad. Inzetten op bewegen loont namelijk: voldoende bewegen leidt tot een langer en gezonder leven en het helpt lichamelijke, mentale en sociale problemen die optreden bij het ouder worden te voorkomen of beperken. Zo draagt voldoende bewegen significant bij aan de preventie van chronische ziekten als hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, depressie en dementie, maar ook aan het verlagen van ziektelast van een bestaande chronische aandoening.

Ondanks deze positieve effecten voldoet 60% van de senioren (65+) nog niet aan de beweegrichtlijnen en dit percentage neemt verder af naarmate de leeftijd stijgt. Tegelijkertijd neemt de zorgvraag op latere leeftijd vaak toe. Het in beweging brengen en houden van alle senioren en hen zelfredzaam en vitaal te houden en daarmee de (mogelijke) zorgvraag te beperken verdient hierdoor voldoende aandacht.

Dé plek voor actuele informatie en handvatten

Vanuit zowel beleid als praktijk kregen we signalen over de zoektocht naar kloppende informatie, handige instrumenten en tips om senioren in beweging te brengen. Er is heel wat beschikbaar, maar het is niet altijd even makkelijk te vinden. Deze handreiking brengt veel samen, het is dé online plek waar je de meest actuele informatie vindt op het gebied van sport en bewegen voor senioren. Kennis, inspiratie en praktische producten over het nut, de noodzaak en de effecten van sport en bewegen. Ook kom je erachter hoe je de uiteenlopende doelgroep senioren in beweging brengt of houdt. Of dat nu is vanuit beleid of praktijk.  

Wil jij deze updates voortaan direct in je mailbox ontvangen?

Meld je dan aan voor de kennisupdate senioren!

kennisupdate senioren