Spring naar content

Handreiking voor regionaal samenwerken rondom GLI’s

Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) helpen bij het terugdringen van overgewicht. Dit type aanpak richt zich op gezonder eten, meer bewegen en duurzame gedragsverandering. Maar het implementeren van een GLI blijkt vaak nog een uitdaging. Recent verschenen een handreiking en infographic, die daarbij gaan helpen. 

Tennissers schudden elkaar de hand

Wat is een GLI?

Om gezondheidsachterstanden terug te dringen, is de GLI een onderdeel binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA). Een GLI is een aanpak naar een gezonde leefstijl, die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en duurzame gedragsverandering. Met als doel volwassenen met obesitas of overgewicht te begeleiden naar een gezondere leefstijl. Een deel van deze GLI’s wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Lastig implementeren

Het aanbod van deze interventies in Nederland is echter nog niet dekkend en de implementatie ervan verloopt ook nog niet altijd soepel. Daarom kregen tien regionale samenwerkingsverbanden hier hulp bij, met subsidie vanuit het ZonMw programma Juist Zorg Op de Juiste Plek. Deze tien samenwerkingsverbanden werkten onder begeleiding aan een implementatieplan voor hun GLI. Het Amsterdam UMC evalueerde de resultaten. 

Handreiking en infographic

Op basis van die evaluatie verschenen deze week een handreiking en infographic. Met daarin antwoord op praktische vragen rondom thema’s als contractering, financiering, netwerkvorming, verbreding van de GLI, communicatie, implementatie en borging. Met deze handreiking kunnen samenwerkingsverbanden in het hele land nu zelf aan de slag met het implementeren van een GLI in hun regio. 

De rol van sport en bewegen 

Bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Het is bovendien een van de succesfactoren voor de effectiviteit van de GLI, omdat bewegen helpt bij het behoud van gewichtsverlies van deelnemers op lange termijn. Helaas is de factor bewegen bij enkele erkende GLI’s maar beperkt opgenomen in het programma.  

Ben jij ook regionaal betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van een GLI? Wil je meer weten over de GLI? Of wil je bewegen een grotere rol geven in deze aanpak? In het artikel Zo werkt de gecombineerde leefstijlinterventie op Allesoversport.nl lees je wat een GLI is, wie ervoor in aanmerking komt en hoe het werkt met de zorgverzekering. Ook  geven we voorbeelden over hoe bewegen een aanvullende rol kan spelen in deze aanpak.