Spring naar content

Hoe betrek je ouders bij sport- beweegprojecten?

Voor veel lokale sport- en beweegaanbieders blijkt het een uitdaging om ouders te betrekken bij hun projecten. Om deze reden ontwikkelt Kenniscentrum Sport & Bewegen in opdracht van ZonMw en in samenwerking met Panton een instrument dat lokale sport- en beweegaanbieders gaat helpen ouders te betrekken bij sport- en beweegprojecten.

Doel instrument

De komende maanden ontwikkelen we een gebruiksvriendelijk digitaal instrument dat eenvoudig ingezet kan worden in de praktijk. Het doel is dat het instrument lokale sport- en beweegaanbieders helpt om de juiste vragen te stellen zodat de behoeften, verwachtingen en wensen van ouders achterhaald kunnen worden. Daarnaast helpt het aanbieders om ouders een overzicht van het project te bieden en uit te dagen daarbij betrokken te zijn. 

Aansluiting op de praktijk

In de ontwikkeling van een dusdanig instrument spelen de behoeften van lopende en afgeronde projecten vanuit Sportimpuls, lokaal uitvoerende sport- en beweegaanbieders (denk aan sportverenigingen) en erkende interventie-eigenaren een belangrijke rol. Om er zeker van te zijn dat het instrument aansluit bij de uitdagingen in de praktijk denkt een klankbordgroep van o.a. projectleiders en interventie uitvoerders mee. Dankzij de expertise van de trekkende partijen en de klankbordgroep krijgen we steeds beter beeld van zowel de vorm als de inhoud van het instrument. Op de online KSG / JILIB bijeenkomst van 10 november verwachten we dat het instrument (grotendeels) klaar is en we het kunnen lanceren.

afbeelding beweegrichtlijnen test

Wil jij deze updates voortaan direct in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de Kennisupdate Jeugd!