Spring naar content

Hoe kunnen buurtsportcoaches bewegen bij kleuters stimuleren?

Op 14 juni 2022 organiseerden Wij Buurtsportcoaches, De Haagse Hogeschool en Kenniscentrum Sport & Bewegen de digitale ontmoetingsbijeenkomst ‘Kleuters’. Ruim dertig buurtsportcoaches stonden stil bij de vraag ‘hoe kunnen buurtsportcoaches de beweegvaardigheid en het plezier van kleuters bevorderen?’.

Uitdagingen, behoeften en kansen

De ontmoetingsbijeenkomst gaf goed zicht op de uitdagingen waar buurtsportcoaches mee te maken hebben, op hun behoeften en de kansen die er liggen. Zo blijkt dat veel buurtsportcoaches op zoek zijn naar handvatten om samenwerkingspartners te laten inzien hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan de beweegvaardigheid van kleuters. Daarnaast geven ze aan behoefte aan bijscholing te hebben, omdat ervaring en kennis over de specifieke doelgroep kleuters hen vaak nog ontbreekt. Ook zijn ze op zoek naar praktische instrumenten, zoals leskaarten voor onderwijsprofessionals met concrete handvatten hoe je een les opbouwt. Maar tot slot zijn ook ouders een belangrijke: ‘hoe overtuig je ouders van het belang van buitenspelen? Hoe geef je hen inspiratie over wat er dichtbij huis, zonder (veel) kosten mogelijk is?’ Zomaar wat willekeurige onderwerpen die tijdens de ontmoetingsbijeenkomst de revue passeerden.

Toolbox Start(V)aardig

De inzichten uit de ontmoetingsbijeenkomst nemen we mee in het onderzoek Start (V)aardig. Start(V)aardig werkt aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en een toolbox met bouwstenen en praktische handvatten voor (toekomstige) buurtsportcoaches om de beweegvaardigheid en het beweegplezier van kleuters te bevorderen. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de zeswekelijkse kennisupdate ‘jeugd’ van Kenniscentrum Sport & Bewegen of neem contact op met Rebecca Beck (rebecca.beck@kenniscentrumsportenbewegen.nl) om als buurtsportcoach betrokken te worden bij de vervolgstappen.

Start (V)aardig is een meerjarig onderzoek dat onder leiding van De Haagse Hogeschool wordt uitgevoerd door een consortium van tien organisaties uit de sport- en beweegsector. Meer informatie over het onderzoek vind je op www.allesoversport.nl/startvaardig.