Spring naar content

Hoe laat je laaggeletterden meedoen?


2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder zijn laaggeletterd. De kans dat je laaggeletterden tegenkomt op bijvoorbeeld de sportclub of bij beweegactiviteiten in de buurt is dan ook groot. Hoe communiceer je goed met hen en zorg je ervoor dat zij toch goed mee kunnen doen? In deze Week van Lezen en Schrijven (8-14 september) wijzen we op de tipkaart laaggeletterdheid in de sport, die hiervoor uitkomst biedt.

Laaggeletterden hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Informatie- en voorlichtingsmaterialen zijn voor hen vaak lastig te begrijpen. Meestal gaat het om laagopgeleiden, ouderen of migranten.

Tipkaart

Om verenigingskader, buurtsportcoaches en andere sportprofessionals op weg te helpen om deze doelgroep goed te betrekken hebben we – in samenwerking met Pharos – deze tipkaart ontwikkeld. Aan de hand van veelvoorkomende situaties uit de praktijk legt deze tipkaart uit aan welke signalen laaggeletterdheid te herkennen is.

Is er sprake van een situatie waarin laaggeletterdheid de samenwerking of communicatie belemmert? Dan helpt de tipkaart je op weg met concrete tips en adviezen hoe je duidelijk en laagdrempelig communiceert, in tekst en beeld.

Meer inspiratie

Nog meer inspiratie haal je uit het Allesoversport.nl-artikel: Zo laat je laaggeletterden meedoen met sport en bewegen.